Trái ??t- tình yêu và ?am mê

EVER-CLEAR là m?t t?p th? g?m các chuyên gia hàng ??u, có ki?n th?c chuyên sau v? c?ng ngh? x? ly n??c th?i. Chúng t?i kh?ng ng?n ng?i khó kh?n, xua ?i n?i nh? gia ?ình ?? ?i t?i m?i n?i trên toàn th? gi?i, xay d?ng nh?ng c?ng trình x? ly n??c th?i tr? l?i ngu?n n??c s?ch cho thiên nhiên. S? kiên ??nh v?i ly t??ng b?t di?t vì th? h? t??ng lai l?i càng làm t?ng thêm giá tr? th?c ti?n nh?ng c?ng ngh? ???c phát tri?n b?ng tam huy?t c?a chúng t?i.

D? án(Theo ngành)

Nghiên c?u t?t c? các lo?i n??c th?i trong s?n xu?t c?ng nghiêp và t?i ?u hóa quy trình x? ly (x? ly quy m? phòng thí nghiêm, quy m? pilot và quy m? th? t?) và ti?n hành nghiên c?u phát tri?n các c?ng ngh? tiên ti?n.

Ch?n ngành

BEANS GROUP FOODS SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.Taiwan

TAIWAN FRUCTOSE CO., LTD.Taiwan

YIDOU INDUSTRIAL CO., LTD.Taiwan

KONG YEN FOODS CO., LTD.Taiwan

CHOU CHIN INDUSTRIAL CO., LTD.Taiwan

UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP.Taiwan

UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP.Taiwan

SINO BELGIUM BEER (SUZHOU) LTD.China

THE COCA-COLA COMPANY (MALAYSIA)Malaysia

ANGEL YEAST CO., LTD., (SHINJANG CHINA)China

WEI CHUAN CORP.Taiwan

NIEN HSING TEXTILE CO., LTD.Taiwan

NIEN HSING TEXTILE CO., LTD.Taiwan

THE FAR EASTERN INDUSTRY (SHANGHAI, CHINA) LTDChina

FAR EASTERN POLYTEX (VIETNAM) LTD.Vietnam

FAR EASTERN NEW APPAREL (VIETNAM) LTD.Vietnam

FAR EASTERN INDUSTRY (SHANGHAI) LTD.China

FAR EASTERN POLYTEX (VIETNAM) LTD.Vietnam

FAR EASTERN POLYTEX (VIETNAM) LTD.Vietnam

TAI YUEN TEXTILE (VIETNAM) CO., LTDVietnam

MIN HUAN INDUSTRY CO., LTD.Taiwan

NIEN HSING TEXTILE CO., LTD.(TAIWAN)Taiwan

NIEN HSING TEXTILE CO., LTD. (NICARAGUA)Nicaragua

NIEN HSING TEXTILE CO., LTD. (LESOTHO)Africa

NIEN HSING TEXTILE CO., LTD. (VIETNAM)Vietnam

NIEN HSING TEXTILE CO., LTD. (MEXICO)Mexico

YU TAI INDUSTRIAL CORP. (CAMBODIA)Cambodia

CHIA HER INDUSTRIAL CO., LTD.Taiwan

I HWA INDUSTRAL CO, LTD.Taiwan

TONG CHENG TAY INDUSTRIAL CO., LTD.Taiwan

TUNTEX TEXTILE (THAILAND) CO., LTD.Thailand

HUA LON CO., LTD. (VIETNAM)Vietnam

LOVETEX INDUSTRIAL CORP.Taiwan

FAR EASTERN NEW CENTURY CORP.Taiwan

FAR EASTERN NEW CENTURY CORP.Taiwan

FAR EASTERN NEW CENTURY CORP.Vietnam

Amulaire Thermal Technology, Inc.Taiwan

COATING P. MATERIALS CO., LTD.Taiwan

CHINA MOTOR CORP.Taiwan

SHYE SHYANG MECHANICAL INDUSTRIAL CO., LTD.Taiwan

KUNSHAN FUDIN PRECISION MACHINERY INDUSTRIAL CO., LTD.China

PRIME ASIA (VIETNAM) CO., LTD.Vietnam

FUJIAN TYCHE LEATHER CO., LTD /China

PRIMEASIA LEATHER CORPORATION, DONG GUAN CHINAChina

PRIMEASIA LEATHER CORPORATION, DONG GUAN CHINA/China

PT. NIKOMAS GEMILANGIndonesia

FUJIAN TAIQING LEATHER CO., LTD.China

DONGGUAN YUXIANG SHOES MATERIAL CO., LTD.China

ZHI XIONG INDUSTRIAL CO., LTD.Vietnam

PRIMEASIA LEATHER CORP., VIETNAMVietnam

BEI LI CO., LTD.Taiwan

PRIMEASIA LEATHER CORP.China

PRIMEASIA LEATHER CORP.China

GUANG ZHENG LEATHER CO., LTD.Taiwan

POU CHEN GROUP, INDONESIAIndonesia

POU CHEN GROUP, VIETNAMVietnam

BAOTAI SHOE FACTORY (DONGGUAN CHINA)China

BAO SONG PRECISION INDUSTRY CO., LTD. (VIETNAM)Vietnam

ADVANCED MICROELECTRONIC PRODUCTS, INC.Taiwan

ASE ELECTRONICS INC.Taiwan

ASE ELECTRONICS INC.Taiwan

SILICONIX ELECTRONIC CO., LTD.Taiwan

OPTIMAX TECHNOLOGY CORP.Taiwan

CHUNGHWA PICTURE TUBES, LTD.Taiwan

AU OPTRONICS CORP.Taiwan

AL WONN CO., LTD.Taiwan

TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP.Taiwan

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITEDTaiwan

SINONAR CORP.Taiwan

CHI MEI CORP.Taiwan

SIGURD MICROELECTRONICS CORP.Taiwan

SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES Co., LtdTaiwan

GENERAL ELECTRIC COMPANYTaiwan

MICRON TECHNOLOGY, INC.Singapore

UTECH SOLAR CORP.Taiwan

EPOXY BASE ELECTRONIC MATERIAL CO., LTD. (Zhuhai)China

SIC ELECTRONICS CO.,LTD.Taiwan

ARES GREEN TECHNOLOGY CORP.Taiwan

VISHAY TAIWAN LTD.Taiwan

TAIWAN POLY-SILICON CORP.Taiwan

COMPEQ MANUFACTURING CO., LTD.Taiwan

AXUNTEK SOLAR ENERGY CO., LTD.Taiwan

HULK ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.Taiwan

QUANTA DISPLAY INC.Taiwan

RUISHENG ELECTRONIC TECHNOLOGY (DONGGUAN CHINA)China

UNITED MICROELECTRONICS CORP.Taiwan

SCI PHARMTECH, INC.Taiwan

SYN-TECH CHEM. & PHARM. CO., LTD.Taiwan

SYN-TECH CHEM. & PHARM. CO., LTD.Taiwan

PRINCE PHARMACEUTICAL CO., LTD.Taiwan

SHANDONG KUNDA BIOTECHNOLOGY CO., LTD.China

PRINCE PHARMACEUTICAL CO., LTD.Taiwan

SYN-TECH CHEM. & PHARM. CO., LTD.Taiwan

SCI PHARMTECH, INC.Taiwan

ONENESS BIOTECH CO., LTD.Taiwan

CHANG CHUN PETROCHEMICAL CO.,LTD.Taiwan

CHANG CHUN PETROCHEMICAL CO.,LTD.Taiwan

CHANG CHUN PETROCHEMICAL CO.,LTD. /Taiwan

FORMOSA INDUSTRIES CORPORATIONTaiwan

CHANG CHUN PETROCHEMICAL CO.,LTD.Taiwan

GRAND PACIFIC PETROCHEMICAL CORPORATIONTaiwan

CHANG CHUN PETROCHEMICAL (MIAOLI FACTORY I) CO.,LTD.Taiwan

CHANG CHUN PETROCHEMICAL (ZHANGBIN FACTORY II) CO.,LTD.Taiwan

CHANG CHUN PETROCHEMICAL (MIAOLI FACTORY I) CO.,LTD.Taiwan

Croslene Chemical Industries., LTD.Taiwan

CHANG CHUN PETROCHEMICAL (MIAOLI FACTORY) CO.,LTD.Taiwan

SAN FANG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.Taiwan

CHANG CHUN PETROCHEMICAL (ZHANGBIN FACTORY II) CO.,LTD.Taiwan

LE LI TE INDUSTRIAL CO.,LTD.Taiwan

GUANGXI XINTIANDE ENERGY CO. LTD.China

Croslene Chemical Industries Ltd.Taiwan

CHINA PETROCHEMICAL CORP.China

EXCEL CHEMICAL CORP.Taiwan

SAN FANG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.Taiwan

CHANG CHUN PETROCHEMICAL CO., LTD.Taiwan

CHANG CHUN CHEMICAL (ZHANGZHOU) CO., LTD.China

CHANG CHUN CHEMICAL (ZHANGZHOU) CO., LTD.China

CHANG CHUN (JIANGSU) PETROCHEMICAL CO., LTD.China

CHANGCHUN PLASTICS. CO. LTD.Taiwan

FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP.Taiwan

ORIENTAL PETROCHEMICAL (TAIWAN) CORP.Taiwan

CHANG CHUN PETROCHEMICAL CO., LTD.Taiwan

NANTEX INDUSTRY CO., LTDTaiwan

CHANGCHUN PLASTICS. CO. LTD.Taiwan

SAN FU CHEMICAL CO., LTD.Taiwan

SAN FANG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.Taiwan

TRIPLEX CHEMICAL CORP.Taiwan

DAIREN CHEMICAL CORP.Taiwan

DAIREN CHEMICAL CORP.Taiwan

CHINA PETROCHEMICAL DEVELOPMENT CORP.Taiwan

TNC INDUSTRIAL CO., LTD.Taiwan

FREUDENBERG & VILENE NONWOVENS CO., LTD.Taiwan

ROHM AND HAAS TAIWAN, INC.Taiwan

FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP. (NINGBO CHINA)China

FORMOSA PETROCHEMICAL CORP.Taiwan

TAIWAN VCM CORP.Taiwan

TASCO CHEMICAL CORP.Taiwan

FORMOSA LABORATORIES INC.Taiwan

TSRC CORP.Taiwan

ANHUI FULLTIME SPECIALIZED SOLVENTS & REAGENTS CO., LTD.China

RICHYU CHEMICAL CO., LTD.Taiwan

ORIENTAL RESOURCES DEVELOPMENT LTD.Taiwan

ORIENTAL PETROCHEMICAL (YANGZHOU CHINA) CORP.China

CHANG CHUN CHEMICAL (PANJIN) CO.,LTD.China

CHANG CHUN (JIANGSU) PETROCHEMICAL CO., LTD.China

ETERNAL MATERIALS CO.,LTD.China

ETERNAL MATERIALS CO.,LTD.Taiwan

CHI MEI CORP.Taiwan

COVESTRO (TAIWAN) LTD.Taiwan

TAIWAN PROSPERITY CHEMICAL CORP.Taiwan

SINOPEC NANJING CHEMICAL INDUSTRIES CO., LTD.China

NAN YA PLASTICS CORP. (KUNSHAN CHINA)China

CHANGSHU HOPAX CHEMS MFG.CO.,LTD.China

LANXESS-TSRC (NANTONG) CHEMICAL INDUSTRIAL CO., LTD.China

ZHENJIANG NANTEX CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.China

GUO TAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.Taiwan

ZHENJIANG GPPC CHEMICAL CO., LTD.China

PUCHENG CLEAN ENERGY CHEMICAL CO. LTD.China

UNITED PERFORMANCE MATERIALS CORPTaiwan

CHENG LOONG CORP. (Dayuan factory)Taiwan

YFY Inc.Taiwan

Cheng Loong Corp. HouLi PlantTaiwan

Cheng Loong Corp. DaYuan PlantTaiwan

Lien Tai Paper CorporationTaiwan

Lien Tai Paper CorporationTaiwan

SHANDONG SUN HONGHE PAPER CO., LTD.China

RIZHAO HUATAI PAPER CO., LTD.China

HUATAI PAPER CO., LTD. (SHANDONG CHINA)China

UNIVERSAL PULP AND PAPER (SHANDONG) CO. LTDChina

CHENG LOONG CORP.Taiwan

CHENG LOONG CORP.Vietnam

CHENG LOONG CORP.Taiwan

YUEN FOONG YU PAPER MFG. CO., LTD.China

YUEN FOONG YU PAPER MFG. CO., LTD.Taiwan

SICHUAN HUAQIAO FENGHUANG PAPER INDUSTRY CO., LTD.China

HUATAI PAPER CO., LTD. (ANHUI CHINA)China

ASIA SYMBOL (SHANDONG) PULP AND PAPER CO., LTDChina

LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD. (CHONGCING CHINA)China

HAINAN JINHAI PULP & PAPER CO., LTD. (HAINAN CHINA)China

WUXI LONG CHEN PAPER CO., LTD. (JIANGSU CHINA)China

DING FENG PAPER CO.,LTD. (GUANGDONG CHINA)China

GUANGDONG SHAONENG GROUP CO., LTD. ZHUJI PAPER INDUSTRY BRANCH (GUANGDONG CHINA)China

GUANGDONG YIN ZHOU HU PAPER BASE (GUANGDONG CHINA)China

NINGBO ASIA PULP&PAPER CO.,LTD. (ZHEJIANG CHINA)China

CTCI COPORATIONTaiwan

CTCI COPORATIONTaiwan

NANJING QIWO ECOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD.China

EVER GLOBAL ( VIETNAM ) ENT. CORPVietnam

HONG YI HUSBANDRY FARMTaiwan

DAKIM ENVIRONMENTAL PROTECTION ENTERPRISE CO.,LTD.Taiwan

TAIWAN POWER COMPANTTaiwan

YIEH HSING ENTERPRISE CO., LTD.Taiwan

HSINTA THERMAL POWER PLANTTaiwan

Feng Yu Resources Co., Ltd.Taiwan

EVER GLOBAL ( VIETNAM ) ENT. CORPVietnam

TA CHEN STAINLESS PIPE CO., LTD.Taiwan

TAIWAN STEEL UNION CO., LTD.Taiwan

SAN SHIN INDUSTRIAL CO., LTD.Taiwan

TA-YUAN COGEN CO.,LTD.Taiwan

HSINTA THERMAL POWER PLANTTaiwan

TAICHUNG THERMAL POWER PLANTTaiwan

INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTETaiwan

YC INOX CO., LTD.Taiwan

TAICHUNG POWER PLANTTaiwan

RANHILL (YONGXIN) WATER TREATMENT CO., LTD.China

VATVA CETPIndia

DATONG YUDONG NEW DISTRICT WASTEWATER TREATMENT PLANTChina

ZIBO ZHUTAI RUNKUN BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD.China

XIN SHI WASTEWATER TREATMENT PLANTChina

DATONG YUDONG NEW DISTRICT WASTEWATER TREATMENT PLANTChina

General Electric CompanyChina

SHANDONG DINGYUE ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT CO., LTD.China

DATONG YUDONG NEW DISTRICT WASTEWATER TREATMENT PLANTChina

TAIWAN STEEL RESOURSE CORP.Taiwan

GOLDENCHAMPION IND. LTD.Vietnam

INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTETaiwan

NINGBO BEILUN QIANHE ENVIRONMENTAL ENGINNERING CORP.China

YC INOX CO.,LTD.(PUHSIN)Taiwan

TAIWAN LAMINATION INDUSTRIES, INC.Taiwan

TAIWAN POWER COMPANY (LINKOU)Taiwan

BAO TOU HUA MEI RE PRODUCTS CO., LTD.China

TAIWAN WATER CORP.Taiwan

ELEC & ELTEK INTERNATIONAL CO., LTD.China

DONGGUAN CONCORD CERAMICS CO., LTD., (DONGGUAN CHINA)China

McWONG ENVIRONMENTAL & ENERGY GROUPChina

BAOSTEEL ZHANGJIANG IRON & STEEL CORP.China

D? án(Theo c?ng ngh?)

Nghiên c?u t?t c? các lo?i n??c th?i trong s?n xu?t c?ng nghiêp và t?i ?u hóa quy trình x? ly (x? ly quy m? phòng thí nghiêm, quy m? pilot và quy m? th? t?) và ti?n hành nghiên c?u phát tri?n các c?ng ngh? tiên ti?n.

HONG YI HUSBANDRY FARMTaiwan

Process Wastewater:200CMD

CHANG CHUN PETROCHEMICAL (MIAOLI FACTORY I) CO.,LTD.Taiwan

Process Wastewater:2,160CMD

COATING P. MATERIALS CO., LTD.Taiwan

Process Wastewater:200CMD

BEANS GROUP FOODS SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.Taiwan

Process Wastewater:250CMD

LE LI TE INDUSTRIAL CO.,LTD.Taiwan

Process Wastewater:40CMD

FAR EASTERN INDUSTRY (SHANGHAI) LTD.China

Process Wastewater:600CMD

TAIWAN FRUCTOSE CO., LTD.Taiwan

Process Wastewater:1,275CMD

ORIENTAL PETROCHEMICAL (TAIWAN) CORP.Taiwan

Process Wastewater:4,320CMD

CHANGCHUN PLASTICS. CO. LTD.Taiwan

Process Wastewater:850CMD

CHANG CHUN (JIANGSU) PETROCHEMICAL CO., LTD.China

Process Wastewater:9,000CMD

SAN FANG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.Taiwan

Process Wastewater:605CMD

RICHYU CHEMICAL CO., LTD.Taiwan

Process Wastewater:40CMD

ORIENTAL PETROCHEMICAL (YANGZHOU CHINA) CORP.China

Process Wastewater:300CMD

CHANG CHUN CHEMICAL (PANJIN) CO.,LTD.China

Process Wastewater:6,880CMD

COVESTRO (TAIWAN) LTD.Taiwan

Process Wastewater:115CMD

NAN YA PLASTICS CORP. (KUNSHAN CHINA)China

CHANGSHU HOPAX CHEMS MFG.CO.,LTD.China

Process Wastewater:500CMD

SYN-TECH CHEM. & PHARM. CO., LTD.Taiwan

Process Wastewater:500CMD

YIDOU INDUSTRIAL CO., LTD.Taiwan

Process Wastewater:250CMD

SCI PHARMTECH, INC.Taiwan

Process Wastewater:700CMD

ONENESS BIOTECH CO., LTD.Taiwan

Process Wastewater:160CMD

OPTIMAX TECHNOLOGY CORP.Taiwan

KONG YEN FOODS CO., LTD.Taiwan

Process Wastewater:90CMD

CHUNGHWA PICTURE TUBES, LTD.Taiwan

UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP.Taiwan

Process Wastewater:600CMD

UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP.Taiwan

Process Wastewater:48CMD

WEI CHUAN CORP.Taiwan

Process Wastewater:2,000CMD

UTECH SOLAR CORP.Taiwan

Process Wastewater:6,000CMD

FAR EASTERN NEW CENTURY CORP.Taiwan

Process Wastewater:600CMD

FAR EASTERN NEW CENTURY CORP.Taiwan

Process Wastewater:560CMD

FAR EASTERN NEW CENTURY CORP.Vietnam

Process Wastewater:600CMD

QUANTA DISPLAY INC.Taiwan

Process Wastewater:1,500CMD

CHANG CHUN PETROCHEMICAL (MIAOLI FACTORY I) CO.,LTD.Taiwan

Process Wastewater:2,160CMD

GUANGXI XINTIANDE ENERGY CO. LTD.China

Process Wastewater:8,400CMD

TA CHEN STAINLESS PIPE CO., LTD.Taiwan

Process Wastewater:150CMD

YC INOX CO., LTD.Taiwan

Process Wastewater:180CMD

TAICHUNG POWER PLANTTaiwan

Process Wastewater:1,000CMD

SHANDONG KUNDA BIOTECHNOLOGY CO., LTD.China

Process Wastewater:15,600CMD

General Electric CompanyChina

Process Wastewater:20CMD

TNC INDUSTRIAL CO., LTD.Taiwan

Process Wastewater:3,600CMD

KOREA CNC CO., LTD.Korea

Process Wastewater:1,350CMD

SINOPEC NANJING CHEMICAL INDUSTRIES CO., LTD.China

Process Wastewater:4,800CMD

YC INOX CO.,LTD.(PUHSIN)Taiwan

Process Wastewater:180CMD

FAR EASTERN NEW CENTURY CORP.Taiwan

Process Wastewater:600CMD

TAIWAN POLY-SILICON CORP.Taiwan

Process Wastewater:672CMD

NANJING QIWO ECOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD.China

Process Wastewater:240CMD

TAICHUNG THERMAL POWER PLANTTaiwan

Process Wastewater:2,000CMD

TAICHUNG POWER PLANTTaiwan

Process Wastewater:1,000CMD

ORIENTAL PETROCHEMICAL (TAIWAN) CORP.Taiwan

Process Wastewater:4,320CMD

CHUNGHWA PICTURE TUBES, LTD.Taiwan

SINO BELGIUM BEER (SUZHOU) LTD.China

Process Wastewater:1,200CMD

BAO TOU HUA MEI RE PRODUCTS CO., LTD.China

Process Wastewater:4,464CMD

TAIWAN WATER CORP.Taiwan

CHI MEI CORP.Taiwan

ELEC & ELTEK INTERNATIONAL CO., LTD.China

Process Wastewater:300CMD

SIGURD MICROELECTRONICS CORP.Taiwan

Process Wastewater:720CMD

MICRON TECHNOLOGY, INC.Singapore

Process Wastewater:1,680CMD

QUANTA DISPLAY INC.Taiwan

Process Wastewater:1,500CMD

Amulaire Thermal Technology, Inc.Taiwan

Process Wastewater:450CMD

SAN SHIN INDUSTRIAL CO., LTD.Taiwan

Process Wastewater:202CMD

CHINA PETROCHEMICAL CORP.China

Process Wastewater:9,600CMD

ASE ELECTRONICS INC.Taiwan

Process Wastewater:2,200CMD

TAICHUNG POWER PLANTTaiwan

Process Wastewater:1,000CMD

DATONG YUDONG NEW DISTRICT WASTEWATER TREATMENT PLANTChina

Process Wastewater:60,000CMD

PT. NIKOMAS GEMILANGIndonesia

Process Wastewater:15,000CMD

FAR EASTERN POLYTEX (VIETNAM) LTD.Vietnam

Process Wastewater:7,500CMD

DATONG YUDONG NEW DISTRICT WASTEWATER TREATMENT PLANTChina

Process Wastewater:30,000CMD

SHANDONG DINGYUE ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT CO., LTD.China

Process Wastewater:20,000CMD

DONGGUAN YUXIANG SHOES MATERIAL CO., LTD.China

Process Wastewater:3,600CMD

CHANG CHUN CHEMICAL (ZHANGZHOU) CO., LTD.China

Process Wastewater:1,000CMD

RIZHAO HUATAI PAPER CO., LTD.China

Process Wastewater:25,000CMD

CHANG CHUN CHEMICAL (ZHANGZHOU) CO., LTD.China

Process Wastewater:1,000CMD

NANTEX INDUSTRY CO., LTDTaiwan

Process Wastewater:1,600CMD

CHANGCHUN PLASTICS. CO. LTD.Taiwan

Process Wastewater:850CMD

SAN FANG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.Taiwan

Process Wastewater:605CMD

TRIPLEX CHEMICAL CORP.Taiwan

Process Wastewater:2,400CMD

TNC INDUSTRIAL CO., LTD.Taiwan

Process Wastewater:3,660CMD

TAIWAN VCM CORP.Taiwan

Process Wastewater:1,500CMD

ORIENTAL PETROCHEMICAL (YANGZHOU CHINA) CORP.China

Process Wastewater:300CMD

ETERNAL MATERIALS CO.,LTD.China

Process Wastewater:67CMD

CHANGSHU HOPAX CHEMS MFG.CO.,LTD.China

Process Wastewater:500CMD

PUCHENG CLEAN ENERGY CHEMICAL CO. LTD.China

Process Wastewater:14,400CMD

SYN-TECH CHEM. & PHARM. CO., LTD.Taiwan

Process Wastewater:500CMD

YIDOU INDUSTRIAL CO., LTD.Taiwan

Process Wastewater:250CMD

NINGBO BEILUN QIANHE ENVIRONMENTAL ENGINNERING CORP.China

Process Wastewater:720CMD

UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP.Taiwan

Process Wastewater:600CMD

PRIMEASIA LEATHER CORP.China

Process Wastewater:1,500CMD

POU CHEN GROUP, INDONESIAIndonesia

Process Wastewater:15,000CMD

TUNTEX TEXTILE (THAILAND) CO., LTD.Thailand

Process Wastewater:2,300CMD

EVER GLOBAL ( VIETNAM ) ENT. CORPVietnam

Process Wastewater:3,750CMD

PRIMEASIA LEATHER CORPORATION, DONG GUAN CHINAChina

Process Wastewater:4,800CMD

EVER GLOBAL ( VIETNAM ) ENT. CORPVietnam

Process Wastewater:3,750CMD

Croslene Chemical Industries Ltd.Taiwan

Process Wastewater:368CMD

INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTETaiwan

Process Wastewater:800CMD

RANHILL (YONGXIN) WATER TREATMENT CO., LTD.China

Process Wastewater:1,500CMD

VATVA CETPIndia

Process Wastewater:30,000CMD

DATONG YUDONG NEW DISTRICT WASTEWATER TREATMENT PLANTChina

Process Wastewater:60,000CMD

ZIBO ZHUTAI RUNKUN BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD.China

Process Wastewater:10,000CMD

FAR EASTERN POLYTEX (VIETNAM) LTD.Vietnam

Process Wastewater:7,500CMD

FUJIAN TAIQING LEATHER CO., LTD.China

Process Wastewater:2,000CMD

XIN SHI WASTEWATER TREATMENT PLANTChina

Process Wastewater:20,000CMD

FAR EASTERN POLYTEX (VIETNAM) LTD.Vietnam

Process Wastewater:4,500CMD

SHANDONG SUN HONGHE PAPER CO., LTD.China

Process Wastewater:20,000CMD

DATONG YUDONG NEW DISTRICT WASTEWATER TREATMENT PLANTChina

Process Wastewater:10,000CMD

CHANG CHUN CHEMICAL (ZHANGZHOU) CO., LTD.China

Process Wastewater:1,000CMD

RIZHAO HUATAI PAPER CO., LTD.China

Process Wastewater:25,000CMD

CHANG CHUN CHEMICAL (ZHANGZHOU) CO., LTD.China

Process Wastewater:1,000CMD

CHANG CHUN (JIANGSU) PETROCHEMICAL CO., LTD.China

DING FENG PAPER CO.,LTD. (GUANGDONG CHINA)China

Process Wastewater:12,500CMD

CHANGCHUN PLASTICS. CO. LTD.Taiwan

Process Wastewater:2,200CMD

GUANGDONG SHAONENG GROUP CO., LTD. ZHUJI PAPER INDUSTRY BRANCHChina

Process Wastewater:5,700CMD

FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP.Taiwan

Process Wastewater:4,000CMD

ENVIRONMENTAL PROTECTION ADMINISTRATION, R.O.C.Taiwan

Process Wastewater:50CMD

DEPARTMENT OF CHEMICAL ENGINEERING. NCKUTaiwan

FORMOSA ABS PLASTICS (NINGBO) CO.,LTD.China

Process Wastewater:4,000CMD

CHANG CHUN PETROCHEMICAL CO., LTD.Taiwan

Process Wastewater:4,000CMD

NANTEX INDUSTRY CO., LTDTaiwan

Process Wastewater:1,600CMD

FORMOSA LABORATORIES INC.Taiwan

Process Wastewater:1,000CMD

CHANG CHUN CHEMICAL (PANJIN) CO.,LTD.China

Process Wastewater:6,880CMD

ETERNAL MATERIALS CO.,LTD.Taiwan

Process Wastewater:200CMD

ZHENJIANG GPPC CHEMICAL CO., LTD.China

PUCHENG CLEAN ENERGY CHEMICAL CO. LTD.China

Process Wastewater:14,400CMD

HUATAI PAPER CO., LTD. (SHANDONG CHINA)China

Process Wastewater:64,000CMD

BEI LI CO., LTD.Taiwan

Process Wastewater:1,200CMD

UNIVERSAL PULP AND PAPER (SHANDONG) CO. LTDChina

Process Wastewater:25,000CMD

NINGBO BEILUN QIANHE ENVIRONMENTAL ENGINNERING CORP.China

Process Wastewater:720CMD

CHENG LOONG CORP.Vietnam

Process Wastewater:20,000CMD

YUEN FOONG YU PAPER MFG. CO., LTD.China

Process Wastewater:18,000CMD

ANGEL YEAST CO., LTD., (SHINJANG CHINA)China

Process Wastewater:8,300CMD

YUEN FOONG YU PAPER MFG. CO., LTD.Taiwan

Process Wastewater:16,000CMD

BAOTAI SHOE FACTORY (DONGGUAN CHINA)China

Process Wastewater:6,400CMD

SICHUAN HUAQIAO FENGHUANG PAPER INDUSTRY CO., LTD.China

Process Wastewater:10,000CMD

HUATAI PAPER CO., LTD. (ANHUI CHINA)China

Process Wastewater:30,000CMD

ASIA SYMBOL (SHANDONG) PULP AND PAPER CO., LTDChina

Process Wastewater:160,000CMD

McWONG ENVIRONMENTAL & ENERGY GROUPChina

Process Wastewater:1,200CMD

LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD. (CHONGCING CHINA)China

Process Wastewater:30,000CMD

BAOSTEEL ZHANGJIANG IRON & STEEL CORP.China

Process Wastewater:3,600CMD

HAINAN JINHAI PULP & PAPER CO., LTD. (HAINAN CHINA)China

Process Wastewater:86,000CMD

WUXI LONG CHEN PAPER CO., LTD. (JIANGSU CHINA)China

Process Wastewater:20,000CMD

DING FENG PAPER CO.,LTD. (GUANGDONG CHINA)China

Process Wastewater:12,500CMD

ARES GREEN TECHNOLOGY CORP.Taiwan

Process Wastewater:13CMD

GUANGDONG YIN ZHOU HU PAPER BASE (GUANGDONG CHINA)China

Process Wastewater:20,000CMD

NINGBO ASIA PULP&PAPER CO.,LTD. (ZHEJIANG CHINA)China

Process Wastewater:40,000CMD

RUISHENG ELECTRONIC TECHNOLOGY (DONGGUAN CHINA)China

Process Wastewater:3,000CMD

DAKIM ENVIRONMENTAL PROTECTION ENTERPRISE CO.,LTD.Taiwan

Process Wastewater:55CMD

TAIWAN POWER COMPANTTaiwan

Process Wastewater:10CMD

TA-YUAN COGEN CO.,LTD.Taiwan

Process Wastewater:25CMD

GOLDENCHAMPION IND. LTD.Vietnam

Process Wastewater:560CMD

SILICONIX ELECTRONIC CO., LTD.Taiwan

Process Wastewater:10CMD

CHANG CHUN PETROCHEMICAL CO., LTD.Taiwan

Process Wastewater:4,000CMD

TASCO CHEMICAL CORP.Taiwan

Process Wastewater:72CMD

CHANGSHU HOPAX CHEMS MFG.CO.,LTD.China

Process Wastewater:500CMD

APEX DYNAMICS, INC.Taiwan

JIE JING ENVIRONMENTAL ENGINNERING CORP.Taiwan

Process Wastewater:100CMD

SYN-TECH CHEM. & PHARM. CO., LTD.Taiwan

Process Wastewater:500CMD

KUNSHAN FUDIN PRECISION MACHINERY INDUSTRIAL CO., LTD.China

Process Wastewater:10CMD

AU OPTRONICS CORP.Taiwan

Process Wastewater:15CMD

TAIWAN POWER COMPANY (LINKOU)Taiwan

Process Wastewater:200CMD

FAR EASTERN NEW CENTURY CORP.Taiwan

Process Wastewater:600CMD

AXUNTEK SOLAR ENERGY CO., LTD.Taiwan

Process Wastewater:5CMD

HULK ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.Taiwan

Process Wastewater:12.3CMD

UNITED MICROELECTRONICS CORP.Taiwan

SAN FANG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.Taiwan

Process Wastewater:605CMD

SAN FANG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.Taiwan

Process Wastewater:605CMD

FREUDENBERG & VILENE NONWOVENS CO., LTD.Taiwan

Process Wastewater:60CMD

ZHENJIANG NANTEX CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.China

Process Wastewater:2,000CMD

MIN HUAN INDUSTRY CO., LTD.Taiwan

Process Wastewater:500CMD

CHENG LOONG CORP.Taiwan

Process Wastewater:15,000CMD

HUA LON CO., LTD. (VIETNAM)Vietnam

Process Wastewater:3,500CMD

SAN SHIN INDUSTRIAL CO., LTD.Taiwan

Process Wastewater:202CMD

UNITED PERFORMANCE MATERIALS CORPTaiwan

Process Wastewater:120CMD

CHOU CHIN INDUSTRIAL CO., LTD.Taiwan

Process Wastewater:1,000CMD

NIEN HSING TEXTILE CO., LTD.(TAIWAN)Taiwan

Process Wastewater:2,400CMD

UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP.Taiwan

Process Wastewater:600CMD

UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP.Taiwan

Process Wastewater:48CMD

SINONAR CORP.Taiwan

Process Wastewater:200CMD

POU CHEN GROUP, VIETNAMVietnam

Process Wastewater:700CMD

BAOTAI SHOE FACTORY (DONGGUAN CHINA)China

Process Wastewater:6,400CMD

C?ng trình x? ly n??c th?i ???c xay d?ng b?i EVER-CLEAR trên ph?m vi toàn c?u