Ch?n ngành

Industry Country/Area Company
Ngành th?c ph?m Taiwan BEANS GROUP FOODS SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.
Ngành th?c ph?m Taiwan TAIWAN FRUCTOSE CO., LTD.
Ngành th?c ph?m Taiwan YIDOU INDUSTRIAL CO., LTD.
Ngành th?c ph?m Taiwan KONG YEN FOODS CO., LTD.
Ngành th?c ph?m Taiwan CHOU CHIN INDUSTRIAL CO., LTD.
Ngành th?c ph?m Taiwan UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP.
Ngành th?c ph?m Taiwan UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP.
Ngành th?c ph?m China SINO BELGIUM BEER (SUZHOU) LTD.
Ngành th?c ph?m Malaysia THE COCA-COLA COMPANY (MALAYSIA)
Ngành th?c ph?m China ANGEL YEAST CO., LTD., (SHINJANG CHINA)
Ngành th?c ph?m Taiwan WEI CHUAN CORP.
Ngành nhu?m / d?t may Vietnam FAR EASTERN POLYTEX (VIETNAM) LIMITED
Ngành nhu?m / d?t may Taiwan NIEN HSING TEXTILE CO., LTD.
Ngành nhu?m / d?t may Taiwan NIEN HSING TEXTILE CO., LTD.
Ngành nhu?m / d?t may China THE FAR EASTERN INDUSTRY (SHANGHAI, CHINA) LTD
Ngành nhu?m / d?t may Vietnam FAR EASTERN POLYTEX (VIETNAM) LTD.
Ngành nhu?m / d?t may Vietnam FAR EASTERN NEW APPAREL (VIETNAM) LTD.
Ngành nhu?m / d?t may China FAR EASTERN INDUSTRY (SHANGHAI) LTD.
Ngành nhu?m / d?t may Vietnam FAR EASTERN POLYTEX (VIETNAM) LTD.
Ngành nhu?m / d?t may Vietnam FAR EASTERN POLYTEX (VIETNAM) LTD.
Ngành nhu?m / d?t may Vietnam TAI YUEN TEXTILE (VIETNAM) CO., LTD
Ngành nhu?m / d?t may Taiwan MIN HUAN INDUSTRY CO., LTD.
Ngành nhu?m / d?t may Taiwan NIEN HSING TEXTILE CO., LTD.(TAIWAN)
Ngành nhu?m / d?t may Nicaragua NIEN HSING TEXTILE CO., LTD. (NICARAGUA)
Ngành nhu?m / d?t may Africa NIEN HSING TEXTILE CO., LTD. (LESOTHO)
Ngành nhu?m / d?t may Vietnam NIEN HSING TEXTILE CO., LTD. (VIETNAM)
Ngành nhu?m / d?t may Mexico NIEN HSING TEXTILE CO., LTD. (MEXICO)
Ngành nhu?m / d?t may Cambodia YU TAI INDUSTRIAL CORP. (CAMBODIA)
Ngành nhu?m / d?t may Taiwan CHIA HER INDUSTRIAL CO., LTD.
Ngành nhu?m / d?t may Taiwan I HWA INDUSTRAL CO, LTD.
Ngành nhu?m / d?t may Taiwan TONG CHENG TAY INDUSTRIAL CO., LTD.
Ngành nhu?m / d?t may Thailand TUNTEX TEXTILE (THAILAND) CO., LTD.
Ngành nhu?m / d?t may Vietnam HUA LON CO., LTD. (VIETNAM)
Ngành nhu?m / d?t may Taiwan LOVETEX INDUSTRIAL CORP.
Ngành nhu?m / d?t may Taiwan FAR EASTERN NEW CENTURY CORP.
Ngành nhu?m / d?t may Taiwan FAR EASTERN NEW CENTURY CORP.
Ngành nhu?m / d?t may Vietnam FAR EASTERN NEW CENTURY CORP.
Ngành máy móc / ? t? Taiwan Amulaire Thermal Technology, Inc.
Ngành máy móc / ? t? Taiwan COATING P. MATERIALS CO., LTD.
Ngành máy móc / ? t? Taiwan CHINA MOTOR CORP.
Ngành máy móc / ? t? Taiwan SHYE SHYANG MECHANICAL INDUSTRIAL CO., LTD.
Ngành máy móc / ? t? China KUNSHAN FUDIN PRECISION MACHINERY INDUSTRIAL CO., LTD.
Ngành thu?c da Vietnam PRIME ASIA (VIETNAM) CO., LTD.
Ngành thu?c da China FUJIAN TYCHE LEATHER CO., LTD /
Ngành thu?c da China PRIMEASIA LEATHER CORPORATION, DONG GUAN CHINA
Ngành thu?c da China PRIMEASIA LEATHER CORPORATION, DONG GUAN CHINA/
Ngành thu?c da Indonesia PT. NIKOMAS GEMILANG
Ngành thu?c da China FUJIAN TAIQING LEATHER CO., LTD.
Ngành thu?c da China DONGGUAN YUXIANG SHOES MATERIAL CO., LTD.
Ngành thu?c da Vietnam ZHI XIONG INDUSTRIAL CO., LTD.
Ngành thu?c da Vietnam PRIMEASIA LEATHER CORP., VIETNAM
Ngành thu?c da Taiwan BEI LI CO., LTD.
Ngành thu?c da China PRIMEASIA LEATHER CORP.
Ngành thu?c da China PRIMEASIA LEATHER CORP.
Ngành thu?c da Taiwan GUANG ZHENG LEATHER CO., LTD.
Ngành thu?c da Indonesia POU CHEN GROUP, INDONESIA
Ngành thu?c da Vietnam POU CHEN GROUP, VIETNAM
Ngành thu?c da China BAOTAI SHOE FACTORY (DONGGUAN CHINA)
Ngành thu?c da Vietnam BAO SONG PRECISION INDUSTRY CO., LTD. (VIETNAM)
Ngành ?i?n t? / ?i?n quang Taiwan ADVANCED MICROELECTRONIC PRODUCTS, INC.
Ngành ?i?n t? / ?i?n quang Taiwan ASE ELECTRONICS INC.
Ngành ?i?n t? / ?i?n quang Taiwan ASE ELECTRONICS INC.
Ngành ?i?n t? / ?i?n quang Taiwan SILICONIX ELECTRONIC CO., LTD.
Ngành ?i?n t? / ?i?n quang Taiwan OPTIMAX TECHNOLOGY CORP.
Ngành ?i?n t? / ?i?n quang Taiwan CHUNGHWA PICTURE TUBES, LTD.
Ngành ?i?n t? / ?i?n quang Taiwan AU OPTRONICS CORP.
Ngành ?i?n t? / ?i?n quang Taiwan AL WONN CO., LTD.
Ngành ?i?n t? / ?i?n quang Taiwan TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP.
Ngành ?i?n t? / ?i?n quang Taiwan TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
Ngành ?i?n t? / ?i?n quang Taiwan SINONAR CORP.
Ngành ?i?n t? / ?i?n quang Taiwan CHI MEI CORP.
Ngành ?i?n t? / ?i?n quang Taiwan SIGURD MICROELECTRONICS CORP.
Ngành ?i?n t? / ?i?n quang Taiwan SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES Co., Ltd
Ngành ?i?n t? / ?i?n quang Taiwan GENERAL ELECTRIC COMPANY
Ngành ?i?n t? / ?i?n quang Singapore MICRON TECHNOLOGY, INC.
Ngành ?i?n t? / ?i?n quang Taiwan UTECH SOLAR CORP.
Ngành ?i?n t? / ?i?n quang China EPOXY BASE ELECTRONIC MATERIAL CO., LTD. (Zhuhai)
Ngành ?i?n t? / ?i?n quang Taiwan SIC ELECTRONICS CO.,LTD.
Ngành ?i?n t? / ?i?n quang Taiwan ARES GREEN TECHNOLOGY CORP.
Ngành ?i?n t? / ?i?n quang Taiwan VISHAY TAIWAN LTD.
Ngành ?i?n t? / ?i?n quang Taiwan TAIWAN POLY-SILICON CORP.
Ngành ?i?n t? / ?i?n quang Taiwan COMPEQ MANUFACTURING CO., LTD.
Ngành ?i?n t? / ?i?n quang Taiwan AXUNTEK SOLAR ENERGY CO., LTD.
Ngành ?i?n t? / ?i?n quang Taiwan HULK ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.
Ngành ?i?n t? / ?i?n quang Taiwan QUANTA DISPLAY INC.
Ngành ?i?n t? / ?i?n quang China RUISHENG ELECTRONIC TECHNOLOGY (DONGGUAN CHINA)
Ngành ?i?n t? / ?i?n quang Taiwan UNITED MICROELECTRONICS CORP.
Ngành sinh h?c / ch? t?o d??c Taiwan SCI PHARMTECH, INC.
Ngành sinh h?c / ch? t?o d??c Taiwan SYN-TECH CHEM. & PHARM. CO., LTD.
Ngành sinh h?c / ch? t?o d??c Taiwan SYN-TECH CHEM. & PHARM. CO., LTD.
Ngành sinh h?c / ch? t?o d??c Taiwan PRINCE PHARMACEUTICAL CO., LTD.
Ngành sinh h?c / ch? t?o d??c China SHANDONG KUNDA BIOTECHNOLOGY CO., LTD.
Ngành sinh h?c / ch? t?o d??c Taiwan PRINCE PHARMACEUTICAL CO., LTD.
Ngành sinh h?c / ch? t?o d??c Taiwan SYN-TECH CHEM. & PHARM. CO., LTD.
Ngành sinh h?c / ch? t?o d??c Taiwan SCI PHARMTECH, INC.
Ngành sinh h?c / ch? t?o d??c Taiwan ONENESS BIOTECH CO., LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan CHANG CHUN PETROCHEMICAL CO.,LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan CHANG CHUN PETROCHEMICAL CO.,LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan CHANG CHUN PETROCHEMICAL CO.,LTD. /
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan FORMOSA INDUSTRIES CORPORATION
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan CHANG CHUN PETROCHEMICAL CO.,LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan GRAND PACIFIC PETROCHEMICAL CORPORATION
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan CHANG CHUN PETROCHEMICAL (MIAOLI FACTORY I) CO.,LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan CHANG CHUN PETROCHEMICAL (ZHANGBIN FACTORY II) CO.,LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan CHANG CHUN PETROCHEMICAL (MIAOLI FACTORY I) CO.,LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan Croslene Chemical Industries., LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan CHANG CHUN PETROCHEMICAL (MIAOLI FACTORY) CO.,LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan SAN FANG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan CHANG CHUN PETROCHEMICAL (ZHANGBIN FACTORY II) CO.,LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan LE LI TE INDUSTRIAL CO.,LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t China GUANGXI XINTIANDE ENERGY CO. LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan Croslene Chemical Industries Ltd.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t China CHINA PETROCHEMICAL CORP.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan EXCEL CHEMICAL CORP.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan SAN FANG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan CHANG CHUN PETROCHEMICAL CO., LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t China CHANG CHUN CHEMICAL (ZHANGZHOU) CO., LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t China CHANG CHUN CHEMICAL (ZHANGZHOU) CO., LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t China CHANG CHUN (JIANGSU) PETROCHEMICAL CO., LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan CHANGCHUN PLASTICS. CO. LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan ORIENTAL PETROCHEMICAL (TAIWAN) CORP.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan CHANG CHUN PETROCHEMICAL CO., LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan NANTEX INDUSTRY CO., LTD
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan CHANGCHUN PLASTICS. CO. LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan SAN FU CHEMICAL CO., LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan SAN FANG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan TRIPLEX CHEMICAL CORP.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan DAIREN CHEMICAL CORP.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan DAIREN CHEMICAL CORP.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan CHINA PETROCHEMICAL DEVELOPMENT CORP.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan TNC INDUSTRIAL CO., LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan FREUDENBERG & VILENE NONWOVENS CO., LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan ROHM AND HAAS TAIWAN, INC.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t China FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP. (NINGBO CHINA)
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan FORMOSA PETROCHEMICAL CORP.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan TAIWAN VCM CORP.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan TASCO CHEMICAL CORP.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan FORMOSA LABORATORIES INC.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan TSRC CORP.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t China ANHUI FULLTIME SPECIALIZED SOLVENTS & REAGENTS CO., LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan RICHYU CHEMICAL CO., LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan ORIENTAL RESOURCES DEVELOPMENT LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t China ORIENTAL PETROCHEMICAL (YANGZHOU CHINA) CORP.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t China CHANG CHUN CHEMICAL (PANJIN) CO.,LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t China CHANG CHUN (JIANGSU) PETROCHEMICAL CO., LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t China ETERNAL MATERIALS CO.,LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan ETERNAL MATERIALS CO.,LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan CHI MEI CORP.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan COVESTRO (TAIWAN) LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan TAIWAN PROSPERITY CHEMICAL CORP.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t China SINOPEC NANJING CHEMICAL INDUSTRIES CO., LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t China NAN YA PLASTICS CORP. (KUNSHAN CHINA)
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t China CHANGSHU HOPAX CHEMS MFG.CO.,LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t China LANXESS-TSRC (NANTONG) CHEMICAL INDUSTRIAL CO., LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t China ZHENJIANG NANTEX CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan GUO TAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t China ZHENJIANG GPPC CHEMICAL CO., LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t China PUCHENG CLEAN ENERGY CHEMICAL CO. LTD.
Ngành c?ng nghi?p hoá ch?t Taiwan UNITED PERFORMANCE MATERIALS CORP
Ngành gi?y Taiwan CHENG LOONG CORP. (Dayuan factory)
Ngành gi?y Taiwan YFY Inc.
Ngành gi?y Taiwan Cheng Loong Corp. HouLi Plant
Ngành gi?y Taiwan Cheng Loong Corp. DaYuan Plant
Ngành gi?y Taiwan Lien Tai Paper Corporation
Ngành gi?y Taiwan Lien Tai Paper Corporation
Ngành gi?y China SHANDONG SUN HONGHE PAPER CO., LTD.
Ngành gi?y China RIZHAO HUATAI PAPER CO., LTD.
Ngành gi?y China HUATAI PAPER CO., LTD. (SHANDONG CHINA)
Ngành gi?y China UNIVERSAL PULP AND PAPER (SHANDONG) CO. LTD
Ngành gi?y Taiwan CHENG LOONG CORP.
Ngành gi?y Vietnam CHENG LOONG CORP.
Ngành gi?y Taiwan CHENG LOONG CORP.
Ngành gi?y China YUEN FOONG YU PAPER MFG. CO., LTD.
Ngành gi?y Taiwan YUEN FOONG YU PAPER MFG. CO., LTD.
Ngành gi?y China SICHUAN HUAQIAO FENGHUANG PAPER INDUSTRY CO., LTD.
Ngành gi?y China HUATAI PAPER CO., LTD. (ANHUI CHINA)
Ngành gi?y China ASIA SYMBOL (SHANDONG) PULP AND PAPER CO., LTD
Ngành gi?y China LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD. (CHONGCING CHINA)
Ngành gi?y China HAINAN JINHAI PULP & PAPER CO., LTD. (HAINAN CHINA)
Ngành gi?y China WUXI LONG CHEN PAPER CO., LTD. (JIANGSU CHINA)
Ngành gi?y China DING FENG PAPER CO.,LTD. (GUANGDONG CHINA)
Ngành gi?y China GUANGDONG SHAONENG GROUP CO., LTD. ZHUJI PAPER INDUSTRY BRANCH (GUANGDONG CHINA)
Ngành gi?y China GUANGDONG YIN ZHOU HU PAPER BASE (GUANGDONG CHINA)
Ngành gi?y China NINGBO ASIA PULP&PAPER CO.,LTD. (ZHEJIANG CHINA)
Các ngành khác Taiwan FUTAI ENGINEERING CO.,LTD.
Các ngành khác China SUZHOU DR.TSING ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO.,LTD
Các ngành khác Taiwan CTCI COPORATION
Các ngành khác Taiwan CTCI COPORATION
Các ngành khác China NANJING QIWO ECOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
Các ngành khác Vietnam EVER GLOBAL ( VIETNAM ) ENT. CORP
Các ngành khác Taiwan HONG YI HUSBANDRY FARM
Các ngành khác Taiwan DAKIM ENVIRONMENTAL PROTECTION ENTERPRISE CO.,LTD.
Các ngành khác Taiwan TAIWAN POWER COMPANT
Các ngành khác Taiwan YIEH HSING ENTERPRISE CO., LTD.
Các ngành khác Taiwan HSINTA THERMAL POWER PLANT
Các ngành khác Taiwan Feng Yu Resources Co., Ltd.
Các ngành khác Vietnam EVER GLOBAL ( VIETNAM ) ENT. CORP
Các ngành khác Taiwan TA CHEN STAINLESS PIPE CO., LTD.
Các ngành khác Taiwan TAIWAN STEEL UNION CO., LTD.
Các ngành khác Taiwan SAN SHIN INDUSTRIAL CO., LTD.
Các ngành khác Taiwan TA-YUAN COGEN CO.,LTD.
Các ngành khác Taiwan HSINTA THERMAL POWER PLANT
Các ngành khác Taiwan TAICHUNG THERMAL POWER PLANT
Các ngành khác Taiwan INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE
Các ngành khác Taiwan YC INOX CO., LTD.
Các ngành khác Taiwan TAICHUNG POWER PLANT
Các ngành khác China RANHILL (YONGXIN) WATER TREATMENT CO., LTD.
Các ngành khác India VATVA CETP
Các ngành khác China DATONG YUDONG NEW DISTRICT WASTEWATER TREATMENT PLANT
Các ngành khác China ZIBO ZHUTAI RUNKUN BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
Các ngành khác China XIN SHI WASTEWATER TREATMENT PLANT
Các ngành khác China DATONG YUDONG NEW DISTRICT WASTEWATER TREATMENT PLANT
Các ngành khác China General Electric Company
Các ngành khác China SHANDONG DINGYUE ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT CO., LTD.
Các ngành khác China DATONG YUDONG NEW DISTRICT WASTEWATER TREATMENT PLANT
Các ngành khác Taiwan TAIWAN STEEL RESOURSE CORP.
Các ngành khác Vietnam GOLDENCHAMPION IND. LTD.
Các ngành khác Taiwan INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE
Các ngành khác China NINGBO BEILUN QIANHE ENVIRONMENTAL ENGINNERING CORP.
Các ngành khác Taiwan YC INOX CO.,LTD.(PUHSIN)
Các ngành khác Taiwan TAIWAN LAMINATION INDUSTRIES, INC.
Các ngành khác Taiwan TAIWAN POWER COMPANY (LINKOU)
Các ngành khác China BAO TOU HUA MEI RE PRODUCTS CO., LTD.
Các ngành khác Taiwan TAIWAN WATER CORP.
Các ngành khác China ELEC & ELTEK INTERNATIONAL CO., LTD.
Các ngành khác China DONGGUAN CONCORD CERAMICS CO., LTD., (DONGGUAN CHINA)
Các ngành khác China McWONG ENVIRONMENTAL & ENERGY GROUP
Các ngành khác China BAOSTEEL ZHANGJIANG IRON & STEEL CORP.